Zásady ochrany osobních údajů a informací

Vše o zásadách ochrany osobních údajů

info@makupac.cz

+420 601 589 924

Pondělí - Pátek: 7:00 - 17:30

Tento dokument podrobně popisuje způsoby, jakými webová stránka https://www.makupac.cz/ (dále jen "webová stránka") přistupuje k shromažďování, využívání a ochraně osobních údajů svých uživatelů. Vše je uskutečňováno v souladu s platnými právními normami, přičemž klíčovým regulačním rámcem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům jasný a srozumitelný přehled o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány a jaká opatření jsou přijímána k jejich ochraně.

Webová stránka aktivně shromažďuje osobní údaje, které jsou uživateli poskytnuty zcela dobrovolně během interakce se službami stránky. Tato interakce může zahrnovat registraci na stránce, vyplnění jakéhokoli formuláře nebo uskutečnění objednávky produktů. Mezi typické údaje, které uživatelé poskytují, patří jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a domácí adresy. Cílem shromažďování těchto informací je umožnit efektivní využívání služeb nabízených webovou stránkou.

Shromážděné osobní údaje jsou využívány pro několik klíčových účelů. Jedná se především o zpracování objednávek a poskytování služeb, které uživatelé očekávají. Dále jsou tyto údaje využívány pro komunikaci s uživateli, a to v souvislosti s jejich dotazy, požadavky nebo objednávkami. Zlepšení kvality služeb a obsahu webové stránky je dalším důležitým důvodem pro využívání shromažďovaných údajů. V neposlední řadě jsou údaje využívány pro marketingové účely, ale pouze v případě, že uživatelé poskytli svůj výslovný souhlas s takovýmto využitím.

Pro ochranu osobních údajů uživatelů jsou zavedena přísná bezpečnostní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění či zničení těchto údajů. Všechny shromažďované údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována s cílem zajistit maximální možnou ochranu osobních údajů.

Každý uživatel má právo požádat o přístup k osobním údajům, které o něm webová stránka shromažďuje. Kromě toho může každý uživatel požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo zastaralé. Pro realizaci těchto práv je k dispozici kontaktní formulář na webové stránce.

Osobní údaje shromažďované webovou stránkou nejsou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu uživatelů. Existují však výjimky, kdy může být sdílení údajů nutné v souladu se zákonem nebo pro poskytování služeb uživatelům. V takových případech je vždy dbáno na to, aby byla zachována ochrana a soukromí osobních údajů.

Webová stránka si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat nebo změnit své zásady ochrany osobních údajů. O všech takových změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím webové stránky, aby byli vždy informováni o tom, jak jsou jejich údaje chráněny.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým webová stránka s těmito údaji nakládá, jsou uživatelé vyzýváni, aby kontaktovali webovou stránku prostřednictvím e-mailové adresy info@makupac.cz

Tento dokument by měl sloužit jako komplexní průvodce pro všechny uživatele webové stránky, kteří by měli být plně informováni o svých právech a způsobu ochrany jejich osobních údajů.

Kvalitní služby pro firmy a e-shopy všech velikostí

Kvalitní služby pro firmy a e-shopy všech velikostí

Skladování, Balení a Expedice objednávek pro vaše zákazníky. Jsme ten pravý Partner! 

Skladování, Balení a Expedice objednávek pro vaše zákazníky. Jsme ten pravý Partner! 

MAKUPAC s.r.o.
Citonice 231
671 01, Citonice

Po-Pá: 7:00 – 15:30

MAKUPAC s.r.o.
Citonice 231
671 01, Citonice

Po-Pá: 7:00 – 15:30

Balení a Expedice Zásilek